Ohlédnutí za „Měsícem internetu“ na Špičáku

Archiv
Verze pro tisk |

Zde si návštěvníci kromě volného přístupu na internet a na emailovou poštu mohli vyzkoušet i interaktivní tabuli s dataprojektorem, scanner a zejména velké množství výukových programů.Tyto programy jsou žáky školy Špičák využívány nejen ve výuce informatiky, ale i v dalších předmětech na 1. i 2. stupni a také při nápravě dyslektických poruch žáků. Počítačové učebny školy využívají svým dílem všichni žáci, ale zejména žáci výběrových počítačových tříd, které škola každý rok otevírá od 6. ročníku. Toto výběrovou třídu bude otevírat i v příštím školním roce (od září 2005).Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce školy – www.zs-spicak.cz


 

Nahoru