Otevřený dopis ředitele školy

Archiv
Verze pro tisk |

Vážený pane Pokorný,


nechci polemizovat s obsahem vašeho článku na i-novinách. O skutečnosti, že se uvažuje o výstavbě Domova důchodců, jsem informovám velmi povšechně, i když se domnívám, že bych jako ten, kdo pro Město Česká Lípa spravuje budovu i celý areál školy, měl mít více přesnějších informací. V zásadě se vždy mluvilo o třech lokalitách a jednání stále nejsou uzavřena.


Musím se nicméně velmi důrazně ohradit proti používání spojení "monstrózní škola". Tento Vámi opakovaně použitý výraz se silně negativním a nálepkovitým klišé vrhá negativní pohled na školu, jejímž jsem v současné době ředitelem. Že jste nikdy nebyl a nejste naší škole nakloněn, je všeobecně známo, nicméně Vás vyzývám, neházejte špínu na školu, na práci našich učitelů i žáků. Dovolím si Vám připomenout, že jste to byl Vy, kdo  před více než deseti lety prosadil její administrativní rozdělení na dvě neúplné školy s následným zvýšením počtu žáků ve stejně velké budově, samozřejmě na úkor kvality pedagogické práce; přestože jste se zaštiťoval právě názorem, že vám jde o její zlepšení.


Možná, že Vám toto vaši tehdejší úředníci zapomněli, nebo ani nechtěli sdělit, když viděli, s jakým zápalem jdete na věc, i přes nesouhlas pedagogů i rodičů. Že se jednalo o zbytečný, administrativně i finančně náročný krok, je jasné i ze skutečnosti, že škola byla po několika letech opět spojena v jeden celek. Nikdo z těch, kteří se v daných prostorových dispozicích naší budovy snaží dobře pracovat (včetně Vaší dcery), si takto negativní odsouzení nezaslouží.


Mgr. Libor Šmejda


ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října (Špičák)

Nahoru