Dokument, který určí, kam bude Česká Lípa směřovat

Verze pro tisk |

Česká Lípa připravuje plán rozvoje, zapojí i veřejnost

Nejdůležitější dokument, který určí, kam bude Česká Lípa směřovat v následujících deseti letech, připravuje město Česká Lípa. Se začátkem letošního roku se rozjely přípravy na novém Strategickém plánu rozvoje města na roky 2025 – 2034. Do jeho sestavení jsou zapojeni nejen zaměstnanci Městského úřadu Česká Lípa, ale i odborná veřejnost. 18. dubna od 16 hodin město plánuje v KD Crystal uspořádat veřejné setkání, kde se zeptá na názor veřejnosti.

Platnost starého dokumentu končí v letošním roce, a proto je třeba připravit nový. Strategický plán rozvoje města je dokument, který v obecné rovině definuje cíle a vize, kam by se měla Česká Lípa za následujících deset let posunout. Plán rozvoje zahrnuje všechny oblasti, od sportu, kultury, cestovního ruchu po dopravu, urbanismus a údržbu města. Důležitý je především pro možné získávání dotací a také pro sestavování akčních plánů města, do nichž se každoročně vkládají zcela konkrétní opatření a projekty a o jejichž následné realizaci rozhoduje zastupitelstvo při přípravě a schvalování rozpočtu města.

V současné chvíli probíhají jednání pracovních skupin, které jsou složené z odborníků na danou oblast ze strany úřadu, zastupitelů a odborné veřejnosti. Závěry těchto skupin využijeme pro tvorbu konečného dokumentu. Stejně důležitý bude názor veřejnosti, protože takto důležitý dokument nechceme a ani nemůžeme bez názorů, podnětů a návrhů občanů kvalitně připravit. Na dubnové veřejné setkání tedy všechny srdečně zvu,“ uvedla starostka města Jitka Volfová a doplnila, že názor veřejnosti se ve finální podobě dokumentu objeví.

Kromě veřejného setkání chystáme také několik anket, do kterých se budou moci zapojit všichni, kteří třeba nemohli přijít na veřejné setkání. Podobný postup jsme uplatnili i u tvorby manuálu veřejných prostranství, do kterého se promítly závěry a poznatky získané právě z veřejné ankety,“ dodal českolipský místostarosta Martin Brož.

Konečnou podobu by měl dokument získat na podzim. Schválen českolipskými zastupiteli by měl být dokument do konce letošního roku. Schválená podoba pak bude uveřejněna na webu města.


V České Lípě 13. března 2024


 

Mgr. Kristýna Kňákal Brožová
tisková mluvčí
e-mail:
knakalbrozova@mucl.cz
tel. +420 731 435 037

 

Nahoru