SKVOSTNÝ VEČER

Verze pro tisk |

V akusticky proslulém prostoru kostela MJH se odehrál v pátek 14. října 2022 večer 

neuvěřitelných zážitků. Skromná a milá paní učitelka zdejší základní umělecké školy, 

paní Eva Hellerová, si přišla po dvojím účinkování v oratoriu G. F. Händela Izrael v Egyptě 

– ve středu v Praze a ve čtvrtek v Drážďanech, zazpívat Dvořákovy Milostné písně, op. 83, 

a výběr z významného cyklu G. Mahlera Chlapcův kouzelný roh (Knaben Wunderhorn) 

do inspirujícího prostoru kostela v městském parku pro radost českolipskému publiku. 

A na klavír doprovázet ji přijel profesor teplické konzervatoře pan Jiří Knotte, který také 

koncert uvedl klavírní Humoreskou Antonína Dvořáka a dvořákovskou půli programu 

na varhany uzavřel jeho Largem z Novosvětské. Více než šedesát přítomných posluchačů 

bylo okouzleno opravdovostí interpretace obou umělců a dokonalou pěveckou technikou 

pěvkyně. Paní Hellerovou podaný Dvořák svou českou opravdovostí oslovil a chytil posluchače. 

A ještě více je citově upoutal Mahler zpívaný v německém originále.  Výpravné příběhy 

obsažené v písních byly podáním pěvkyně barvitě a až zvukomalebně líčeny. Paní Alena 

Hellerová ztvárnila tyto proslulé skladby s využitím rozkvetlé dynamické škály a zralé 

emocionální barvitosti svého hlasu. Jedním slovem – ŽIVOTNÍ ZÁŽITEK.

Marie a Petr Truncovi

Za výmluvné fotografie děkujeme panu Robertu Mekišovi
--
Mgr. Marie Truncová 

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru